نکات آموزنده روانشناسی

در باورم نمی گنجد یکسال است که تو را ندیده ام ......

چگونه بی تو زنده ام نمیدانم........

چگونه از تب جداییت میسوزم و هنوز آرامم نمیدانم.....

بی شک در بهترین جای آسمانی.....

بی شک برایم دعا میکنی......

و میدانم که بی شک هنوز هم کنارمان هستی فقط با پرده ایی که بر روی چشمانم است دیدنت در بیداری ناممکن شده ........

میدانم و برای همین آرامم 

میدانم و برای همین نمیمیرم

میدانم و برای همین هنوز هم عاشقانه دوستت دارم ای بهترین خلایق خداوند ای مادر عزیزتر از جانم دوستت دارم و خواهم داشت تا ابد ......

و بی شک تو فرشته ی مهربانی هستی که هرگز پست نگهابانی از مرا ترک نخواهی کرد.

نرگس

+ نوشته شده در  جمعه ششم شهریور ۱۳۹۴ساعت 4:32  توسط نرگس  | 

 

1- قانون جبران

 2- قانون جذب 

3- قانون مزرعه

 

 

1- قانون جبران :

 

 

در کائنات هر فعلي که براي تو صورت مي گيرد يا نعمتي به تو مي رسد 

(حال با هر واسطه اي) بايد در ازاء آن فعلي براي جبران انجام بدهي. چنانچه اين جبران صورت نگيرد، براساس همين قانون، کائنات خودش چيز ديگري را بعنوان جبران از تو مي گيرد. 

 

بنابراين هر انساني بايد در زندگي خويش بسيار دقيق باشد و به دقت مراقب باشد که چگونه و چرا نعمتي را جبران نكرده است. 

جبران از هر طريقي صورت مي گيرد. از پرداخت يک مابه ازاء گرفته تا جواب لبخندي را با لبخند دادن. برخي آن را به قانون کارما نيز تشبيه کرده اند.

 

2- قانون جذب:

 

 

کل آفرينش و کائنات بگونه اي از جنس انرژي ست (بغير از خداوند که از هيچ جنسي نيست).

 افكار و ذهن ما هم از جنس انرژي ست. هريک از ما درست مانند يک فرستنده - گيرنده (هردو در يک مجموعه) هستيم و انرژي هاي خاصي را با فركانس هاي خاص مرتعش و منتشر مي کنيم.

 

 قانون جذب ناظر بر اين امر است که هرگونه انرژي را (چه مثبت و چه منفي) با هر فركانسي مرتعش کني، دقيقا" همان را به سوي خودت جذب مي کني.

 

 مثال: هرگاه بر اين نگراني تمركز شديد داري که نكند فلان بيماري لا علاج را بگيرم و به شدت از آن بترسي، خود بخود سيگنالي در اين رابطه با کائنات مي فرستي که در سطح فركانس خاصي عمل مي کند و (انگار که آنرا از کائنات درخواست کرده باشي) همان را برايت به تحقق درمي آورد. 

حال اختيار با توست که مدام بترسي، مشكوک باشي، نگران آينده باشي، نگران ازدست دادن کسي يا چيزي باشي و ... 

يا نه، به خداوند (زندگي) اعتماد و اطمينان قلبي داشته باشي و هميشه با اتكاء و اتكال به او، و بدون ترس، با انرژي زنده زندگي روزگار را بگذراني و از من ذهنيت هرچه بيشتر دوري کني.

 

 

3- قانون مزرعه:

 

ركن اول قانون مزرعه :

 

 وقتي چيزي مي کاري بايد صبر کني تا در وقت خودش به تو محصول بدهد. غير از اين ممكن نيست. 

پس "صبر" ركن اول قانون مزرعه است. صبر با تحمل تفاوت دارد. 

تحمل همراه با نارضايتي از اين لحظه است در صورتي که صبر همراه با رضايت و پذيرش اين لحظه است 

چون اين لحظه = زندگي (خداوند).

 

ركن دوم قانون مزرعه:

 

 رسيدگي و مراقبت صحيح از دانه اي که کاشته اي. 

زماني که داري صبر مي کني بايد با تلاش صحيح، مستمر و پي گير همراه باشد (کارهايي هست که بايد در اين مدت انجام بدهي ، از جمله پرهيز از خيلي کارها). 

 

عجله هرگز کاري را به نتيجه نرسانده و نمي رساند و تنها نتيجه اش

 "زجر دروني" خودت است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 2:44  توسط نرگس  | 

ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺷﻮﯾﺪ ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ "ﺷﯿﺮ" ﺭﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ؟!

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ :

ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﮔﻮﺭﯾﻞ،

ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﻭی ﺧﺮﺱ،

ﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻠﻨﮓ،

ﻧﻪ ﺧﯿﺰ ﺁﻫﻮ،

ﻧﻪ ﺩﺭﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﮒ،

ﻧﻪ ﺷﮑﻤﺒﺎﺭﮔﯽ ﮐﻔﺘﺎﺭ،

ﻧﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ

ﻧﻪ .... ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟!

 

ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ "ﺳﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ" ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ :

 

ﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

‏(ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮ ﻧﯿﺴﺖ)

 

ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﺵ

‏(ﻃﻤﺎﻉ ﻧﯿﺴﺖ)

 

ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﯿﺪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

(ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺶ ﻧﯿﺴﺖ)

 

ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺭ

ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺤﺎﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

‏(ﺭﺣﻢ ﻭﺷﻔقت ﺩﺍﺭﺩ‏)

 

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ

‏(ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ)

 

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭد

(ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ)

 

ﻭ در ﺁﺧﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﮐﻬﻮلت ﻭ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ....

 

همیشه ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 16:22  توسط نرگس  | 

 

1. نصیحت تکراری

2. تذکر مداوم

3. سرزنش

4. منت گذاشتن

5. مقایسه کردن

6. جرو بحث کردن

7. برچسب منفی زدن

8. پیش بینی منفی(نفوس بد)

9. گله و شکایت مداوم

10. متهم کردن

این ده ویروس چه "توسط والدین چه مربیان ومعلمان " اعمال گردد، تضعیف کننده علاقه وانگیزه در کودکان می شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 16:19  توسط نرگس  | 

 

ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁبهای ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺬﺏ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎیت ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .

 

ﭼه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ ؟

 

ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺁبهاﯼ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺁبها ﺭﺍ ﺑﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

 

 ﮐﺎﻧﺎﻝ ﭼﯿﺴﺖ ؟

 

ﮐﺎﻧﺎﻝ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ، ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ .

ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺬﺭ . ﺍﯾﻦ ﺑﺬﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺭﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﯿﻨﺪ .

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﮔﯿﺎه تان ‏( ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ‏) ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ ، ﺍﺯ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﻤﺎﺳﺖ .

ﻗﺪﺭﺕ ﻓﮑﺮﺗﺎﻥ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻣﻮﻫﻮﻡ ‏ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ، ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ 

 ‏« ﻫﺮ ﺭﻭﺯ‏» .

ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼﺡ ﺑﺸﺮ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﺰﺭ است .

 

ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺫﻫﻦ

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 16:15  توسط نرگس  | 

لیست کتب در ادامه مطلب هستند در صورت تمایل روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:54  توسط نرگس  | 

کسانی که زیاد آرایش می کنند این ویژگی شخصیتی را دارند؟

 

آیا شما هم جزو افرادی هستید که زیاد آرایش می کنند و با آرایش نسبتا غلیظ در اجتماع ظاهر می شوند؟ 

این کار شما به اعتماد به نفس و روحیه شخصی تان بر می گردد؛ با ما همراه باشید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:51  توسط نرگس  | 

 

در کتاب فیه ما فیه مولانا داستان بسیار تامل برانگیزی به صورت شعر درباره ی  جوان عاشقی ست که به عشق دیدن معشوقه اش هر شب از این طرف دریا به آن طرف دریا می رفته و سحرگاهان باز میگشته  و تلاطم ها و امواج خروشان دریا او را از این کار منع نمی کرد .

دوستان و آشنایان همیشه او را مورد ملامت قرار میدادند و او را از این سرزنش میکردند . اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آن ها نمیداد و دیدار معشوق  آنقدر برای او  انگیزه بوجود می آورد که تمام سختی ها و ناملایمات را بجان میخرید . 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:49  توسط نرگس  | 

مطالب قدیمی‌تر